Софтуер за домоуправители
физически лица

Най-добрият начин за прозрачно управление на финансите на входа.

Регистрация Вижте демо
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРОДУКТЪТ?

PM-Home е специализиран софтуер, предназначен и обслужващ изцяло дейността на непрофесионалните домоуправители - физически лица, избрани за управители от Общото събрание на етажната собственост (ЕтС). Чрез PM-Home домоуправителите могат напълно да обхванат дейността по събирането на средства, стопанисване и поддържане на сградата, което включва - от една страна работата с техните съседи (съсобственици, ползватели или обитатели на самостоятелни обекти), и от друга – с доставчиците на услуги.

СОФТУЕРЪТ ЗА ВАШИЯ ВХОД

Ако сте домоуправител физическо лице, чрез PM-Home можете с лекота да водите всички сметки на входа, да издавате документи за получени средства, да въвеждате документи по направени разходи, както и да отчитате резултатите от дейността си пред Общото събрание и Управителния съвет, без да се притеснявате от непрекъснато нарастващия обем от данни, които се налага да обработвате. Предоставяйки достъп чрез потребителско име и парола в клиентския портал (PM-Client), Вие ще осигурите възможност на Вашите съседи да виждат постъпленията, разходите и финансовото състояние на входа в реално време.
С помощта на PM-Home можете да:

УПРАВЛЯВАТЕ ДО 150 АПАРТАМЕНТА

Имате възможност да въведете пълните идентификационни данни на до 150 броя апартаменти и/или друг вид самостоятелни обекти, които са част от етажната собственост;

ГЕНЕРИРАТЕ БЪРЗО И ЛЕСНО МЕСЕЧНИТЕ ВНОСКИ

Изчисляването и създаването на месечните вноски на живущите във входа никога не е било толкова бързо и лесно - генерирате ги буквално с няколко клика на мишката;

БЕЗПЛАТНИ УВЕДОМЛЕНИЯ ПО E-MAIL

Можете да уведомите безплатно на електронната му поща всеки от собствениците или ползвателите за размера на формираното му месечно задължение или забава на плащането;

ВОДИТЕ ЕЛЕКТРОННА ДОМОВА КНИГА

Софтуерът предоставя богати възможности за водене на пълна домова книга в електронен вариант, със справки за собствениците, ползвателите или обитателите според времето на пребиваване;

ПОЛЗВАТЕ РАЗЛИЧНИ СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

Можете да правите справки, отчети и да извличате всякакъв вид обратната информация, с цел пълно следене на: наличности в касата, банковите сметки, задължения към доставчици и т.н.;

ОСИГУРЯВАТЕ ПРОЗРАЧНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Чрез интеграцията с клиентския портал „PM-Client“, вие гарантирате на вашите съседи пълна прозрачност, осигурявайки им възможността да следят онлайн задълженията си и дейността на Етажната собственост;

СОФТУЕРЪТ С ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО

Заедно с PM-Home получавате интеграция и към различни външни системи, които Ви подпомагат при плащанията, отчитането на дейността и приемането на пари за погасяване на месечните вноски. Интеграциите са в реално време, което означава, че имате поглед към промените във финансите на входа в момента, в който те се случват. Изградените интеграции са към:

КЛИЕНТСКИ ПОРТАЛ PM-Client

Клиентският портал е двупосочна интернет платформа, интегрирана в реално време със системата на домоуправителя в PM-Home, където всички заинтересовани съседи могат да получават детайлна информация как се развива дейността на ЕтС, а също и да подават сигнали, да гласуват, и много, много други функционалности;

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ PM-Pro

С помощта на мобилното ни приложение можете да отразите в системата получени плащания, след което да издадете хартиен документ чрез сдвояването му с мобилен принтер (ако разполагате с такъв). Позволява мобилен достъп до най-важните функционалности на PM-Home;

ePay/EasyPay

Интеграцията е изградена и функционира чрез онлайн протокола на ePay/EasyPay и осигурява отразяване на сумите по плащанията в реално време по партидата на апартамента. За да ползвате интеграцията е необходимо да имате сключен договор с ePay/EasyPay;

FAST PAY

Интеграцията е изградена и функционира чрез онлайн протокола на Fast Pay и осигурява отразяване на сумите по плащанията в реално време по партидата на апартамента. За да ползвате интеграцията е необходимо да имате сключен договор с Fast Pay;

Поемете контрола
върху дейността на входа!

Регистрирайте се сега и ползвайте 3-месечен безплатен пробен период!

Въведете възможно най-необходимите данни, за да стартирате регистрацията.
Бързо е! Ще Ви отнеме по-малко от 5 минути за да стартирате създаването на
акаунт на входа, администриран от Вас.

Ние се грижим за опазване на Вашите Лични данни

quite_town