Документация на продукта

Ръководство за употреба

Информацията в този раздел нагледно описва, нагледно чрез използване на кратки видеоклипове, процеса на първоначална настройка на системата и най-важните последващи функии, необходими за нормалната работа с  продукта.

Съдържание

1. Добавяне на апартаменти и въвеждане на данните за тях

Единият от начините за въвеждане на данни, когато те не са налични във файл на Excel, е това да стане от меню “Апартаменти”. След създаването на списък от желания брой апартаменти, директно в екрана става въвеждането на данните на всеки от апартаментите - име, брой живущи, данни за контакт и т.н.

2. Импорт на апартаменти от готов файл на Excel

Ако имате информацията за апартаментите на вече готов екселски файл, няма нужда да въвеждате информацията ръчно, а следвайки указанията на функционалността “Импорт апартаменти” в меню “Апартаменти”, можете да направите това автоматично.

3. Настройка на информацията за апартаментите

Менюто позволява бързо и лесно да се въведат или коригират най-често въвежданите данни за апартаментите, като име, брой живущи, квадратура и т.н.

4. Банкови и касови сметки. Добавяне е настройка.

Можете да добавите банкова или касова сметка на блока и впоследствие да насочвате постъпленията или плащанията към конкретна сметка. Така системата ще ви позволи да знаете във всяко време къде и колко са парите на етажната собственост.

5. Въвеждане на началното салдо на сметката на етажната собственост

За да бъде актуална информацията за парите, с които етажната собственост разполага, е необходимо да се въведе сумата на наличните към момента пари като начално салдо в съответната сметка - касова или банкова. Понеже това е еднократен акт, информацията се добавя като допълнителен приход през меню “Разходи, приходи, задължения” .

6. Създаване на нов бюджет

Създаването на бюджет е основополагащо при работата с продукта. Бюджетът представлява разпределението на разходите на етажната собственост по различни критерии, така че в крайна сметка да се стигне до определянето на месечното задължение на всеки един от апартаментите или обектите в блока.

7. Редактиране на отворен бюджет. Приключване на бюджет

Генерирането на нов месечен бюджет се извършва със статус “Отворен”. Това означава, че бюджетните разходни пера могат да се редактират и преглеждат свободно, както при чернова на документ. След като сме сигурни, че размерът и начинът на разпределението на разходите е коректно, можем да пристъпим към приключване на бюджета. Приключването на бюджета има за резултат генерирането на месечните вноски на всеки един от обектите, което се отразява в меню “Апартаменти”.

8. Добавяне на бюджетни пера

Добяването на бюджетни пера следва да се извършва при месечен бюджет, който е със статус “Отворен”, т.е. преди неговото приключване. Ако бюджетът вече е приключен, той може да се върне в статус “Отворен”, чрез функционалността “Отключване на бюджет” от бутона “Действия”, находящо се в началото на реда на бюджета. Отключването на вече приключен бюджет не е препоръчително.  

9. Въвеждане на получено плащане

Когато абонат си плати задължението за определен период, то следва да бъде отразено в системата. При въвеждането на платената сума следва да се внимава да се отрази коректно информацията за размера, сметката (каса или банка), периода и основанието и т.н.

10. Частично плащане на задължение

Системата позволява да се плати частично по вече създадени задължения.