След изтичане на безплатния демо-период, желая заплащам ползването на продукта съгласно ценови план с предплащане за: